GreenJOBS - Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Wykorzystanie przewagi konkurencyjnej kopalń wycofywanych z eksploatacji w celu maksymalizacji tworzenia wysokiej jakości „zielonych” miejsc pracy

 

          

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

Tytuł zadania: Wykorzystanie przewagi konkurencyjnej kopalń wycofywanych z eksploatacji w celu maksymalizacji tworzenia wysokiej jakości „zielonych” miejsc pracy

Wartość dofinansowania: 862 969,00 zł, całkowita wartość zadania: 2 397 136 zł.

Opis zadania: Dofinasowaniu podlega projekt pod tym samym tytułem realizowany w ramach międzynarodowego programu Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE (FBWiS) na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską o nr 101057789 — GreenJOBS - RFCS 2021.

Głównym celem projektu  GreenJOBS jest wskazanie optymalnych scenariuszy zmiany przeznaczenia wycofywanych z eksploatacji kopalń węgla kamiennego, pozwalających na opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych.
Scenariusze analizowane w ramach projektu będą opierały się na odnawialnych źródłach energii oraz    założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym, promując zrównoważony rozwój gospodarczy oraz tworząc nowe miejsca pracy dla załogi kopalń.

>> Więcej informacji o projekcie

 

 

+ 48-32-259-2000