HEET II - Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

Tytuł zadania: „Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych”

Wartość dofinansowania: 780 472 zł, całkowita wartość zadania: 2 221 278  zł.

Opis zadania: Dofinasowaniu podlega projekt pod tym samym tytułem realizowany w ramach międzynarodowego programu Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE (FBWiS) na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską o nr 899469- HEET II-RFCS-2019.

Głównym celem projektu HEET II jest opracowanie, wykonanie i przetestowanie innowacyjnego systemu zasilania urządzeń działających w środowisku potencjalnie wybuchowym, takim jak kopalnia węgla kamiennego. Proponowany system będzie się składał z czterech kluczowych podsystemów, które mogą być wykorzystane w przyszłości jako całość, bądź też autonomiczne systemy w zależności od zapotrzebowania. Zaprezentowane w ramach projektu rozwiązania charakteryzować się będą dużą nowoczesnością i pozwolą nie tylko na modernizację technologii stosowanych w górnictwie, ale również zastosowanie w innych gałęziach przemysłu, gdzie przesył energii obarczony jest ryzykiem wybuchu.

>> Więcej informacji o projekcie

 

 

+ 48-32-259-2000