Współpraca międzynarodowa

Zapraszamy na oficjalną stronę internetową kdbarbara.gig.eu

 

Kopalnia Doświadczalna „Barbara” od początku swego istnienia współpracuje ściśle ze swoimi odpowiednikami zagranicznymi i realizując liczne projekty badawcze. Prace te zawsze były wysoko oceniane.

Kiedy w latach trzydziestych ubiegłego wieku zaczęto organizować międzynarodowe konferencje Instytutów Bezpieczeństwa Górniczego - Kopalnia Doświadczalna „Barbara” uczestniczyła w nich od początku. Kilkakrotnie konferencje te były organizowane przez Główny Instytut Górnictwa w Polsce.

W ramach Unii Europejskiej Kopalnia Doświadczalna „Barbara” brała udział w pracach badawczych między innymi w następujących projektach:

  • HUGE (Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe, 2007 2010),
  • HUGE2 Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe – Environmental and Safety Aspects,
  • GASDRAIN (Development of Improved Methane Drainage Technologies by Stimulating Coal Seams for Major Risk Prevention and Increased Coal Output).

Obszar działalności związany z certyfikacją i oceną zgodności wyrobów realizuje Jednostka Oceny Zgodności. Więcej informacji na gigcert.com

+ 48-32-259-2000