MINRESCUE - Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Od odpadów górniczych do wartościowych zasobów – nowa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

Tytuł zadania: Od odpadów górniczych do wartościowych zasobów – nowa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego

Wartość dofinansowania:  907 624 zł, całkowita wartość zadania: 2 533 913 zł.

Opis zadania: Dofinasowaniu podlega projekt pod tym samym tytułem realizowany w ramach międzynarodowego programu Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE (FBWiS) na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską o nr 899518 - MINRESCUE-RFCS-2019.

Głównym celem projektu MINRESCUE jest opracowanie i walidacja strategii przystosowania odpadów pogórniczych do celów zrównoważonego budownictwa. Projekt zapewni narzędzia, które zostaną wykorzystane do promowania zrównoważonego wykorzystania odpadów pogórniczych, ulepszonych w wyniku określonej procedury przetwarzania w tym przez dodatki chemiczne do produkcji wysokiej klasy produktów budowlanych i konstrukcyjnych.

>> Więcej informacji o projekcie

 

 

+ 48-32-259-2000