Pierwsze spotkanie interesariuszy projektu LIFE BRINE-MINING

29 września 2021 w GIG odbyło się pierwsze, międzynarodowe spotkanie interesariuszy organizowane w ramach projektu LIFE BRINE-MINING pn. „Demonstracyjne wdrożenie zaawansowanej metody redukcji ładunku soli i odzyskiwania zasobów z zasolonych wód kopalnianych”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 interesariuszy z jednostek naukowych i firm górniczych, takich jak: PGG, SRK, JSW, Tauron Wydobycie czy KGHM. Jak powiedział podczas otwarcia Dimitrios Xevgenos, manager projektu, organizatorzy liczą, że jest to dobra okazja do wymiany doświadczeń w zakresie procesów oczyszczania zasolonych wód kopalnianych oraz nawiązania dalszej współpracy w ramach projektu.

Projekt LIFE BRINE-MINING koordynowany przez Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach, a realizowany przez konsorcjum 9 partnerów reprezentujących jednostki naukowe, badawcze oraz przedsiębiorstwa pochodzące z Polski, Grecji i Holandii. Jego celem jest zapewnienie wsparcia we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz promowanie rozwiązań zmierzających do realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, umożliwiając tym samym sektorowi górnictwa węgla kamiennego poprawę wydajności gospodarowania wodami kopalnianymi. Opracowany innowacyjny system pozwoli na eliminację i pełny odzysk zasobów ujętych u źródła w zasolonych wodach pochodzących z górnictwa węgla kamiennego, a także na oczyszczanie i bezpośredni odzysk produktów końcowych (soli i wody) o wysokiej jakości i czystości.

Projekt LIFE BRINE-MINING finansowany w ramach unijnego programu LIFE.

+ 48-32-259-2000