Polska delegacja w Indiach

Pan dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. inżynierii Środowiska GIG  uczestniczył w polskiej delegacji, która pod przewodnictwem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego i wiceministra spraw zagranicznych Marka Magierowskiego przebywała w Indiach w dniach od 15 do 17 stycznia 2018 r.

Celem wyjazdu było  zacieśnienie współpracy bilateralnej i gospodarczej obu krajów. W trakcie Forum Biznesu Polska-Indie Minister Tobiszowski  podkreślał, że polscy eksperci mogą zaoferować indyjskim partnerom wsparcie merytoryczne, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz dostawy nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze górnictwa.  Podkreślił również, że Śląsk posiada znaczny potencjał do rozwijania współpracy gospodarczej z partnerami zza granicy.  Jednym z efektów spotkania w Indiach jest  podpisane w  Kalkucie porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Bengal Zachodni w zakresie gospodarki, nauki i techniki oraz promocji. Podczas spotkań bilateralnych z przedstawicielami przemysłu i administracji podkreślano zainteresowanie strony indyjskiej polskimi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa działalności wydobywczej w tym odmetanowania i odwodnienia wyrobisk, czystych technologii węglowych, nowoczesnych technik przeróbki węgla a także ochrony środowiska i zagospodarowania terenów pogórniczych. Podczas spotkania delegacji z przedstawicielami indyjskiego sektora wydobywczego w tym Coal India Limited, przedstawiono prezentację zaplecza badawczego i usług badawczych oferowanych przez Instytut. Z dużym zainteresowaniem przyjęto możliwość przygotowania dedykowanego programu szkoleń dla kadry inżynieryjnej i zarządczej celem zdefiniowania potrzeb strony indyjskiej i sformułowania wspólnych działań we współpracy z partnerami przemysłowym z województwa śląskiego. „Główny Instytut Górnictwa posiada kompetencje aby zapewnić efektywny transfer technologii z uwzględnieniem specyficznych potrzeb rynku indyjskiego. Strategiczny kierunek dalszego rozwoju rynku energii w Indiach i cel podwojenia wydobycia węgla to obiecująca perspektywa współpracy” powiedział dr inż. Jan Bondaruk.

+ 48-32-259-2000