Projekt REM oficjalnie rozpoczęty

Projekt REM to największy unijny grant, jaki trafi do polskiego górnictwa, o wartości ponad 21 mln euro. To międzynarodowy projekt, który w zapoczątkowanym w roku 2022 konkursie „Big Tickets” w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali zajął pierwsze miejsce. Koordynatorem projektu jest Główny Instytut Górnictwa. Projekt na celu określenie możliwości uzyskania metanu ze zrobów poeksploatacyjnych czynnej kopalni i wykonanie systemu odmetanowania dla obniżonego stężenia metanu w ujmowanym gazie. W kopalni „Pniówek”, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, powstanie pierwsza na świecie innowacyjna instalacja służąca do redukcji emisji metanu do atmosfery z opuszczonych rejonów pracującej kopalni. Pozyskany ze zrobów poeksploatacyjnych metan, zostanie wykorzystany do produkcji energii elektrycznej w specjalnie zaprojektowanych silnikach gazowych, połączonych z generatorami prądu. Rozwiązania przetestowane w tym projekcie docelowo zostaną wprowadzone we wszystkich kopalniach JSW. Z powodzeniem mogą zostać także wykorzystane w każdej kopalni metanowej węgla kamiennego charakteryzującej się wielopokładowym złożem.
 
Projekt zakończy się w 2027 roku. Realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum, które tworzą polskie jednostki: GIG, JSW, Instytut Nafty i Gazu-PIB, Państwowy Instytut Geologiczny-PIB, będące założycielami Międzynarodowego Centrum Doskonałości Metanu z Kopalń (ICE-CMM) wraz z hiszpańskim Uniwersytetem Oviedo oraz Instytutem Insemex z Rumunii.
Koordynatorem projektu jest dr inż. Jacek Skiba z GIG. 
Oficjalna strona projektu REM to: www.rem.gig.eu

+ 48-32-259-2000