V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych”

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych”

 

Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych na terenach górniczych.

Konferencja odbędzie się w dniach od 15 do 17 października 2014 roku (środa - piątek) w Karpaczu.

W ramach konferencji zaplanowano 7 sesji:

  • Zagadnienia prawne i problemy społeczne dotyczące terenów górniczych i pogórniczych
  • Deformacje powierzchni na terenach górniczych, pomierzone i prognozowane
  • Doświadczenia z eksploatacji górniczej pod Bytomiem
  • Odporność obiektów budowlanych na deformacje i wstrząsy górnicze – sesja szkoleniowa
  • Profilaktyka i naprawa szkód w obiektach budowlanych – sesja szkoleniowa
  • Tereny pogórnicze – zagrożenia i zagospodarowanie
  • Problemy ochrony terenów górniczych w LGOM
Termin: 
2014-10-15 do 2014-10-17

+ 48-32-259-2000