W dniach 13-14 grudnia 2016r. gościliśmy w Głównym Instytucie Górnictwa przedstawicieli algierskiej Krajowej Agencji ds. Działalności Górniczej w Algierii

W dniach 13-14 grudnia 2016r. gościła w Polsce  delegacja przedstawicieli Krajowej Agencji ds. Działalności Górniczej w Algierii (Agence Nationale des Activities Minieres – ANAM) pod przewodnictwem Prezesa ANAM, pana Hacene Hariati. Jest to rządowa agencja odpowiedzialna między innymi za przyznawanie koncesji wydobywczych na terenie Algierii, promocję działalności wydobywczej oraz ocenę wpływu działalności wydobywczej na środowisko. Przez dwa dni delegacja przebywała w Głównym Instytucie Górnictwa, gdzie zapoznała się  m.in. z działalnością Kopalni Doświadczalnej Barbara. Gości szczególnie zainteresowały aspekty stosowania materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, proces certyfikacji oraz wymagania dyrektywy ATEX, dotyczącej stosowania urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Podczas spotkania w Instytucie przedstawione zostały doświadczenia GIG w realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem pracy w przemyśle oraz wdrażania rozwiązań proekologicznych. Dr Jan Bonadruk, Z-ca Naczelnego Dyrektora GIG ds. Inżynierii Środowiska  przedstawiając  Centrum Czystych Technologii Węglowych, zwrócił uwagę na infrastrukturę badawczą  Centrum, na którą składają się laboratoria oraz instalacje pilotowe.  Pozwala to na prowadzenie badań i prac usługowych w zakresie niskoemisyjnego wytwarzania energii z paliw kopalnych, wykorzystania węgla do wytwarzania gazów procesowych, np. wodoru w tym monitorowania stanu środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych. Goście zwiedzili również Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert Mayer, najnowocześniejsze laboratorium w Polsce zajmujące się badaniami promieniotwórczości naturalnej. W trakcie spotkania zostały określone możliwości współpracy obejmujące zarówno działalność górniczą, bezpieczeństwo pracy, certyfikacje wyrobów jak i specjalistyczne szkolenia kadry inżynieryjnej ANAM.

Wizyta algierskiej delegacji jest efektem ożywienia i rozwoju działalności górniczej w Algierii oraz  realizacji umowy międzyrządowej mieszanej Komisji algiersko-polskiej o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowej i technicznej. 

+ 48-32-259-2000