Warsztaty upowszechniające rozwiązania projektu HEET II

17 listopada 2023 w Kopalni Doświadczalnej Barbara GIG-PIB miały miejsce warsztaty upowszechniające wyniki międzynarodowego projektu pt.: HEET II - Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych.
 
Głównym zadaniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa energetycznego w kopalniach. Służy temu rozwój nowoczesnych systemów przesyłu energii elektrycznej, opartych na transmisji bezprzewodowej oraz jednoprzewodowej linii transmisyjnej. W tym celu wykorzystane zostały zaawansowane technologicznie, lekkie materiały kompozytowe, które były podstawą budowy zintegrowanego systemu jednoszynowego. Podziemne stanowisko badawcze w Kopalni Doświadczalnej Barbara GIG-PIB była miejscem, gdzie miała miejsce integracja nowych systemów oraz testowanie w warunkach dołowych szyn kompozytowych systemu bezprzewodowego zasilania kolejek podwieszanych.
 
Koordynatorem projektu jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG, a partnerami: RWTH z Niemiec, Uniwersytet Dunarea de Jos of Galati z Rumunii, Politechnika Śląska, JSW Innowacje, polska spółka SWE oraz Główny Instytut Górnictwa-Państwowy Instytut Badawczy. Projekt HEET II finansowany  jest ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

+ 48-32-259-2000