PHIGO

Termiczne procesy przetwarzania popiołów do produktów o wysokiej zawartości fosforu

Akronim projektu:
PHIGO

Tytuł projektu:
Termiczne procesy przetwarzania popiołów do produktów o wysokiej zawartości fosforu

Nr umowy:
ERA-MIN3/1/9/PHIGO/2022

Okres realizacji projektu:
01.03.2022 r. – 28.02.2025 r.

Kierownik projektu w GIG:
prof. dr hab. inż. Barbara Białecka
Zakład Monitoringu Środowiska
e-mail: bbialecka@gig.eu
tel. 32 259 21 64

       Konsorcjum realizujące projekt:

  1. Swerim AB, Metallurgy Department (Szwecja)
  2. Ege University, Solar Energy Institute (Turcja)
  3. Porto University, Faculty of Sciences Department of Geosciences, Environment and Spatial Plannings (Portugalia)
  4. Główny Instytut Górnictwa (Polska)
  5. University of Brescia, Department of Mechanical and Industrial Engineering (Włochy)
  6. P.U.P.H „PROGEO” Sp. z o.o. (Polska)
  7. University Politehnica of Bucharest,  Research Centre for Environmental Protection and Eco-Friendly Technologies (Rumunia)

Opis projektu:

Głównym celem projektu PHIGO jest opracowanie zrównoważonej i efektywnej technologii ekstrakcji fosforu z popiołów bogatych w fosfor. Zastosowane zostaną dwa podejścia:

  • metalurgiczne, gdzie w celu optymalizacji wydajności procesu ekstrakcji fosforu badane będą wybrane parametry procesu, takie jak rodzaj i ilość reduktorów (biowęglowodorów) i innych dodatków, temperatura, ciśnienie procesu;. dodatkowo analizie będą poddane różne układy metalurgiczne w tym wykorzystanie próżni,
  • nowatorskie podejście do ekstrakcji fosforu przy użyciu mikrofal.

W kolejnych zadaniach zostaną zaprojektowane różne produkty na bazie fosforu oraz zostanie przeprowadzona ocena możliwości zastosowania tych produktów oraz wytworzonych odpadów w budownictwie, rolnictwie i do wytworzenia materiałów sorpcyjnych z uwzględnieniem założeń gospodarki Zero Waste.

Wartość projektu (koszty realizacji zadań wykonywanych przez polskie podmioty): 927 671,90 PLN, w tym dofinansowanie ze środków krajowych: 911 319,67 PLN

Źródło finansowania:
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET Co-fund ERA-MIN 3.

 

+ 48-32-259-2000