PIANOFORTE - Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Partnerstwo na rzecz europejskich badań w zakresie ochrony radiologicznej i detekcji promieniowania jonizującego: w kierunku bezpieczniejszego stosowania i lepszej ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Umowy nr 5260/HEU-EURATOM/2022/2 o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego Nr W42/HEU - EURATOM/2022

Tytuł zadania: Partnerstwo na rzecz europejskich badań w zakresie ochrony radiologicznej i detekcji  promieniowania jonizującego: w kierunku bezpieczniejszego stosowania i lepszej ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego

Wartość dofinansowania: 61 977,00 zł., przy całkowitej wartości zadania 196 817,00 zł.

Partnerstwo PIANOFORTE ma na celu poprawę ochrony przed promieniowaniem jonizującym ogółu społeczeństwa, pracowników, pacjentów oraz szeroko rozumianego środowiska z uwzględnieniem wszystkich możliwych sytuacji związanych z ekspozycją na promieniowanie jonizujące, zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa opublikowanymi w dyrektywie UE 2013/59/EURATOM z dnia 5 grudnia 2013 r.
Z założenia, projekt uwzględnia wszystkie aspekty narażenia na promieniowanie jonizujące związane z ekspozycją zawodową, medycyną nuklearną, narażeniem osób postronnych i środowiska, w kontekście zarówno ekspozycji planowanej oraz istniejącej, jak i ekspozycji w warunkach nadzwyczajnych.
W ramach PIANOFORTE planowane jest przeprowadzenie trzech konkursów na projekty badawcze.

 

>> Więcej informacji o projekcie

 

+ 48-32-259-2000