PilotSTRATEGY - Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie 2

Instalacje pilotowe geologicznego składowania CO2 w regionach strategicznych

 

Zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach Przedsięwzięcia Premia na Horyzoncie 2

Tytuł zadania: „Instalacje pilotowe geologicznego składowania CO2 w regionach strategicznych”

Wartość finansowania: 303 816 zł

Opis zadania: Finasowaniu podlegają dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w projekcie pt.: „Instalacje pilotowe geologicznego składowania CO2 w regionach strategicznych”, realizowanym w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, na podstawie porozumienie grantowego  nr 101022664 — PilotSTRATEGY.

>> Więcej informacji o projekcie

 

 

+ 48-32-259-2000