POMHAZ

Kompleksowa ocena zagrożeń na terenach pogórniczych dla potrzeb planowania przestrzennego

Akronim projektu:
POMHAZ

Tytuł projektu:
Kompleksowa ocena zagrożeń na terenach pogórniczych dla potrzeb planowania przestrzennego

Nr projektu:
101057326

Okres realizacji projektu:
03.10.2022 r. – 02.10.2025 r.

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. inż. Małgorzata Wysocka, prof. GIG
Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer
e-mail: mwysocka@gig.eu
tel. 32 259 28 14

Konsorcjum realizujące projekt:

  1. GIG
  2. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  3. DMT Gesellschaft für Lehre und Bildung mbh (Niemcy)
  4. Technische Universitaet Bergakademie Freiberg (Niemcy)
  5. Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis Certh (Grecja)
  6. Public Power Corporation (Grecja)

Opis projektu:
Celem projektu jest poszerzenie wiedzy metodycznej w celu praktycznej realizacji analiz wielozagrożeniowych, w skali zagłębia górniczego, w korelacji z głównymi rodzajami zagrożeń pogórniczych.

W wyniku realizacji projektu zostaną opracowane metodyki wspierające planowanie przestrzenne na terenach pogórniczych w celu ograniczania niekorzystnych efektów i zagrożeń będących efektem zamykania kopalń węgla kamiennego. Zostaną one przetestowane w warunkach rzeczywistych w wybranych obszarach pogórniczych i dostosowane do specyficznych potrzeb władz lokalnych w różnych krajach europejskich. W ramach projektu zostanie opracowana procedura ułatwiająca i usprawniająca wykorzystanie powstałej metodyki postępowania przez władze lokalne.

Źródło finansowania:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

PoMHaz - RFCS research project: Introductory video

+ 48-32-259-2000