REM - Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego VAM

 

          

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu pod nazwą: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane.

Tytuł zadania: Redukcja emisji metanu ze zrobów poeksploatacyjnych w celu zminimalizowania jego dopływu do  powietrza wentylacyjnego VAM”, Akronim: REM

Wartość dofinansowania: 4 968 716,00 zł, całkowita wartość zadania: 11 041 596 zł.

Opis zadania: Dofinasowaniu podlega projekt pod tym samym tytułem realizowany w ramach międzynarodowego programu Fundusz Badawczy Węgla i Stali UE (FBWiS) na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską o nr 101099061 — REM.

Głównym celem projektu  REM jest redukcja emisji metanu (REM) ze zrobów poeksploatacyjnych (Abandoned Mine Methane) i zminimalizowania jego dopływu do powietrza wentylacyjnego (VAM) co jest elementem zrównoważonego i inteligentnego gospodarowania gazami cieplarnianymi (GHG) w kopalni zgodnie z założeniami zielonej gospodarki.

>> Więcej informacji o projekcie

 

 

+ 48-32-259-2000