Dla Nauki - Usługi Bibliometryczne

I. EWALUACJA

II. WYKAZY MINISTERSTWA

III. USŁUGI BIBLIOMETRYCZNE

Oferujemy konsultacje w zakresie analizy bibliometrycznej indywidualnego dorobku naukowego. W ramach analizy ustalamy wartość wskaźników bibliometrycznych, tj. liczba cytowań, sumaryczny Impact Factor oraz indeks Hirscha. Analizę wykonujemy na podstawie baz Web of Science Core Collection i Scopus.

Kontakt:
dr Magdalena Bemke-Świtilnik
32 259 22 66
mbemke@gig.eu

mgr Anna Oset
32 259 24 26
aoset@gig.eu

+ 48-32-259-2000