Blog Głównego Instytutu Górnictwa (bloGIG)

Propagowanie i popularyzowanie nauki nie jest łatwe. O osiągnięciach naukowych pisze się najczęściej językiem syntetycznym i przepełnionym fachową terminologią, wygenerowanym przez specjalistów, a dekodowanym przez wąską grupę, mającą określone kompetencje językowe i poznawcze. Komunikuje się więc środowisko naukowe z odbiorcą mniej więcej tak, jak my uczyniliśmy to w powyższym zdaniu.

A przecież chodzi o to, by barwny, ale przystępny przekaz trafił również, jeśli nie pod strzechy, to przynajmniej pod sufity, wiszące nad głowami wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć, "co tam, panie, nowego w świecie nauki"...

W takim właśnie duchu prezentować będziemy w naszym BloGIG-u artykuły, dotyczące różnych tematów badawczych nad którymi głowimy się w Głównym Instytucie Górnictwa, a od czasu do czasu napiszemy też jak instytut wygląda od środka. Prezentowane teksty publikowane są również na łamach korporacyjnego miesięcznika PGG Magazyn.


Stary azbest problemem młodych.

Szkolenia pokazują, jak z nim walczyć.

O niechcianych skutkach kontaktu człowieka z azbestem napisano wiele. Do tak zwanych chorób azbestozależnych zalicza się m.in. choroby opłucnej, czy nowotwory złośliwe, wiele mówi się o jego szkodliwym wpływie na środowisko naturalne - słowem - nie jest dobrze. Azbest to mikroskopijne włókna krzemianowe, czterokrotnie cieńsze od ludzkiego włosa. W latach 60. i 70. XX wieku na wielką skalę dodawane były do cementu podczas produkcji płyt falistych, płytek, rur, otulin izolacyjnych. Znajdują się też w betonie, z którego powstały ściany niektórych starych budynków. Zawartość azbestu w takich wyrobach sięga 13%. Uwolnione włókna, jeśli dostaną się... Czytaj więcej

Nie interesuje nas woda na Marsie

W lipcu 2008 roku Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) odkryła wodę na Marsie. Kilkanaście miesięcy później, podczas misji LCROSS obecność wody, w postaci lodu, stwierdzono na ziemskim księżycu. Pracownicy Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach nie mieli z tymi wydarzeniami nic wspólnego. Dlaczego? Bo w swoich pracach naukowo-badawczych skupiają się na jakości i ochronie zasobów wody obecnej na naszej rodzimej planecie. A wydaje się to być temat o wiele bardziej ważny dla ludzkości. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, planowanie i ocena efektywności zadań inwestycyjnych oraz opracowywanie i rozwijanie technologii związanych z... Czytaj więcej

GIGa ogród uczonych

czyli kilka słów o Bibliotece Głównego Instytutu Górnictwa.

Stara arabska sentencja powiada, że biblioteki są ogrodami uczonych. Ta metafora, efektowna niczym wysmaczony arabski ornament, doskonale opisuje warsztat pracy każdego naukowca. Dobrze działająca i doskonale wyposażona w zbiory biblioteka stanowi bowiem zaplecze naukowe i informacyjne badaczy oraz określa prestiż każdej placówki naukowej. Dlatego też Bibliotekę Naukową GIG zaczęto tworzyć już z chwilą powołania Instytutu Naukowo-Badawczego Przemysłu Węglowego, w roku 1945. Księgozbiór stanowiło wówczas 1500 tomów przekazanych przez Wałbrzyskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, inne jednostki resortu górnictwa oraz osoby prywatne. W... Czytaj więcej

Powiedz górniku, co masz w chodniku.

O drążeniu chodników w samodzielnej obudowie kotwowej.

Popularne powiedzenie głosi, że od celu ważniejsza jest droga, która do niego prowadzi. Mądrość ta, doskonale sprawdzająca się przy podejmowaniu codziennych decyzji, ma także przełożenie na rzeczywistość podziemnej eksploatacji złóż. Drążenie kopalnianego chodnika wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi, powinno więc odbywać się szybko, sprawnie - i co najważniejsze - bezpiecznie. Warunki te spełnia obudowa kotwowa, powszechnie stosowana od wielu lat w światowym górnictwie węglowym. Stanowi ona jeden z podstawowych elementów bezpiecznego utrzymania wyrobisk korytarzowych. Wykorzystywana jest zarówno w... Czytaj więcej

Czy popłynie węgiel w płynie?

Innowacyjna metoda z GIG-u szansą na nowe paliwo.

Wzrastające zapotrzebowanie na paliwa ciekłe i surowce chemiczne w świecie, przy stale zaostrzających się wymaganiach środowiskowych w zakresie użytkowania pierwotnych nośników energii, wymuszają poszukiwanie alternatywnych metod produkcji, przerobu i wykorzystania produktów węglowodorowych. Pomimo wzrastającego udziału biokomponentów takich jak etanol czy biodiesel, wytwarzanych z biomasy, produkcja paliw transportowych w Polsce, w przeważającej mierze wciąż oparta jest na ropie naftowej. Obecnie, około 95% polskiego zapotrzebowania na ropę pokrywane jest z importu. Szansą na zdywersyfikowanie źródeł paliw węglowodorowych... Czytaj więcej

+ 48-32-259-2000