Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Toś Piotr mgr inż. ptos@gig.eu
Trenczek Stanisław dr hab. inż. 32 259 25 71 strenczek@gig.eu
Trojanowski Jan 32 259 22 94
Turek Marian prof. dr hab. inż. 32 259 27 07 mturek@gig.eu
Urbańczyk Sławomir inż. 32 3246 553 surbanczyk@gig.eu
Urych Tomasz mgr inż. 32 259 27 84 turych@gig.eu
Urych Beata dr 32 259 24 55 burych@gig.eu
Uszok Elżbieta mgr inż. 32 259 26 28 euszok@gig.eu
Wadas Mariusz dr 32 259 27 69 mwadas@gig.eu
Walawender Magda licencjat 32 259 24 50 mwalawender@gig.eu

+ 48-32-259-2000