Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Wywiał Mirosław mgr 32 259 26 83 mwywial@gig.eu
Zawadzka-Małota Iwona dr 32 3246 544 izawadzka@gig.eu
Zawadzki Piotr mgr inż. 32 259 28 01 pzawadzki@gig.eu
Zawartka Paweł dr inż. 32 259 27 02 pzawartka@gig.eu
Zawierucha Krzysztof 32 259 25 80 kzawierucha@gig.eu
Zborowska Iwona mgr 32 259 22 78 izborowska@gig.eu
Zgórska Aleksandra dr inż. 32 259 24 80 azgorska@gig.eu
Ziemba-Barczyk Alicja mgr inż. 32 259 22 13 aziemba@gig.eu
Zięba Magdalena dr inż. 32 259 21 09 mzieba@gig.eu
Związek Mariusz mzwiazek@gig.eu

+ 48-32-259-2000