Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Wierzbiński Krystian dr inż. 32 3246 510 kwierzbinski@gig.eu
Wierzchowski Krzysztof dr inż. 32 259 22 84 kwierzchowski@gig.eu
Wiesner-Sękala Marta mgr 32 259 24 19 mwiesner@gig.eu
Wieszyński Andrzej 32 259 26 38 awieszynski@gig.eu
Więckol-Ryk Angelika dr inż. 32 259 27 95 awieckol@gig.eu
Więckowski Marek dr inż. 32 259 25 64 mwieckowski@gig.eu
Wioska Kamil inż. 32 259 23 44 kwioska@gig.eu
Wodołażski Artur dr inż. 32 3246 528 awodolazski@gig.eu
Wojtacha-Rychter Karolina dr inż. 32 259 21 93 kwojtacha@gig.eu
Wojtal Tomasz mgr twojtal@gig.eu

+ 48-32-259-2000