Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Zięba Magdalena dr inż. 32 259 21 09 mzieba@gig.eu
Związek Mariusz

+ 48-32-259-2000