Publikacje

  • Magiera T., Parzentny H., Róg L., Chybiorz R., Wawer M., Spatial variation of soil magnetic susceptibility in relation to different emission sources in southern Poland, Geoderma 255-256, 2015, s. 94-103.
  • Róg L., System monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych w myśl proponowanych nowych aktów prawnych, Instal, (364) 9, 2015, s.40-44.
  • Adam Smoliński, PrzemysławRompalski, Krzysztof Cybulski, JarosławChećko, Natalia Howaniec „Chemometric study of trace elements in hard coals of the Upper Silesian Coal Basin, Poland”, Hindawi Publishing Corporation, The Scientific World Journal, Volume 2014, Article ID 234204, http://dx.doi.org/10.1155/2014/234204.
  • Przemysław Rompalski, Adam Smoliński, Hanna Krztoń, Jarosław Gazdowicz, Natalia Howaniec, Leokadia Róg „Determination of mercury content in hard coal and fly ash using X-ray diffraction and scanning electron microscopy coupled with chemical analysis”, Arabian Journal of Chemistry, “in press”, http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.02.016.
  • Róg L., Krok W., Nowa metoda do oznaczania typu koksu według Gray-Kinga, Karbo 1, 2015, s.29-38.
  • Guzy J., Róg L., A possibility of using optical microscopy in fluorescent light for detecting organic substances in furnace waste – preliminary studies, Interdyscyplinarnezagadnienia w górnictwie i geologii, Tom V, pod red. J. Drzymały, str. 59-63, Wrocław, 2014.
  • Berda M., Róg L., Czynniki wpływające na precyzję wyznaczania zawartości chloru w biopaliwach i stałych paliwach wtórnych, Miesięcznik Naukowo-techniczny Chemik, nr 10, 2013, s.914 -925.
  • Róg L., Rompalski P. „Procedury wyznaczania i rozliczania ubytków naturalnych węgla kamiennego powstających podczas składowania oraz transportu”, Prace naukowe GIG Górnictwo i Środowisko 3, Katowice 2012, s. 99-120.
  • Róg L. Optymalizacja doboru węgla kamiennego dla poprawy sprawności kotłów energetycznych, Instal 5, 2011, s. 47-54.
  • Róg L. Możliwości wykorzystania zespołów krzywych wzbogacalności do oceny właściwości koksowniczych koncentratów węglowych, Przegląd Górniczy 7-8, 2011, s. 129-134.

+ 48-32-259-2000