Osiągnięcia

 

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :
  • HUTA ŁABĘDY – Wykonanie przemysłowego „zerowego” audytu energetycznego dla Huty Łabędy S.A. przy ul. Zawadzkiego 45, 44-109 Gliwice.
  • BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – Weryfikacja audytów energetycznych oraz remontowych.
  • MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA – Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m. st. Warszawy”.
  • WĘGLOKOKS KRAJ sp. z o.o. – Kompleksowe badania efektywności spalania produktów węglowych:
   • konglomerat węglowy – PELET WĘGLOWY wytworzony na bazie koncentratu miałowego MIAŁ II typ 31.2;
   • brykiet węglowy – wytworzony na bazie koncentratu miałowego MIAŁ II typ 31.2.
  • MICHELIN POLSKA – Wyznaczenie wskaźników emisji CO2 EC-Michelin, Olsztyn.
 2. Ważniejsze projekty:
  • HUGE (2007-2010) (HydrogenOriented Underground CoalGasification for Europe) finansowanego przez FBWiS, którego koordynatorem był Główny Instytut Górnictwa.
  • HUGE2 (2011-1014) (Hydrogen Oriented Underground Coal Gasification for Europe – Environmental and Safety Aspects) finansowanegoprzezFBWiS, którego koordynatorem był Główny Instytut Górnictwa.
  • Projekt „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii” (ZGAZOWANIE) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych p.t.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Projekt realizowany był w latach 2010 – 2015 przez Konsorcjum, którego liderem była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie a w jego skład wchodzi m.in. Główny Instytut Górnictwa.
  • TOPS (2013-2016) (Technology Options for Coupled Underground Coal Gasification and CO2 Capture and Storage), finansowany w ramach 7 PR UE, koordynowanyprzez Imperial Collage of Science, Technology and Medicine. W skład konsorcjum wchodzi m.in Główny Instytut Górnictwa.
  • COAL2GAS (2014-2017) „Zwiększenie efektywności wydobycia węgla poprzez zastosowanie podziemnego zgazowania w europejskich kopalniach lignitu” finansowany w ramach Programu Research Fund for Coal and Steel (RFCS). W skład konsorcjum wchodzi m.in Główny Instytut Górnictwa.
  • URAKOL (2016) „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw obwodu lwowskiego poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii wykorzystania lokalnych surowców energetycznych” finansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, którego koordynatorem jest Główny Instytut Górnictwa.
  • ECCSEL (2015-2017) European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure, finansowany w ramach programu Horizon2020, nr umowy 675206-ECCSEL.
  • HTRPL (2012-2015) Zadanie Badawcze nr 1 pt. Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych w ramach strategicznego projektu badawczego pt. Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, finansowane przez NCBiR, nr umowy SP/J/1/166183/12

+ 48-32-259-2000