Osiągnięcia

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :

   

  • The determination of ambient environmental conditions by the performance of monitoring of radioactivity and chemical pollutants (organic and inorganic) in biota, atmosphere, soil, surface water and groundwater to support the documentation of the existing environmental conditions in and around the Choczewo and Żarnowiec designated Nuclear Power Plant (NPP) sites. 2013-2015.
  • Opinia na temat wstępnej koncepcji oczyszczania wód z radu w nowej kopalni węgla kamiennego w obszarze Oświęcim Polanka 1 wraz z wytycznymi projektowymi. 2013.
  • Wykonanie ekspertyzy wpływu osadów o podwyższonej promieniotwórczości zgromadzonych w czaszy byłego osadnika wód dołowych Bojszowy po likwidacji i wykonanej rekultywacji na sąsiadujący teren wraz z określeniem zakresu jego monitorowania dla KW SA Oddział KWK Piast. 2012-2015.
  • Badanie stanu zerowego skażeń promieniotwórczych w rejonie planowanej budowy kopalni, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnego wpływu zrzutu wód kopalnianych do rzeki Wisły, jak również opracowanie koncepcji oczyszczania wód z nuklidów promieniotwórczych wraz z opisem proponowanego rozwiązania technologicznego. 7/023/KEC/2015. 2015.
  • Opracowanie projektu instalacji do usuwania radu z wód poziomu 500 m KWK Piast wraz z opracowaniem technologii. Umowa 121501306. 2015.

 2. Ważniejsze projekty:

   

  • Projekt NCBiR PBS2/B2/14/2014 (RATZEO): Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych. 2014-2017.
  • Projekt realizowany na podstawie umowy z dnia 2. 10. 2014r. pomiędzy Głównym Instytutem Górnictwa a Institut de Radioprotection et de SureteNucléaire pod nazwą: Monitoring of Radium i Thallium in the vicinity of MiningSites, akronim RAMZES. 2014-2016.
  • Projekt POWT RCZ-RP 2007-2013 pt. System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko-Czeskiego w rejonie Śląska i Moraw (air-silesia), nr CZ.3.22/1.2.00/09.01610.
  • COMET- projekt europejski, w ramach 7. PR UE, kontrakt nr 604974, pod nazwą: Coordination and implementation of a pan-European instrument for Radioecology, (polska wersja: Koordynacja i realizacja ogólnoeuropejskich działań w ramach radioekologii).
  • METRONORM – IND 57 Metrology for processing materials with high natural radioactivity. EuropeanMetrologyResearchProgramme (EMRP) - Metrologia dla materiałów o podwyższonej promieniotwórczości naturalnej. Umowa nr IND57-REG3 z dnia 13.09.2013. 2013-2016.

   

+ 48-32-259-2000