CST

Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG

Tytuł projektu:
Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)

Nazwa beneficjenta:
Główny Instytut Górnictwa

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji:
2021-04-01 - 2023-12-31

Krótki opis projektu:
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: I. Nowoczesna gospodarka, działania: 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza.

W ramach projektu zostanie zakupiona oraz zaprojektowana i wykonana aparatura badawcza, wraz z dodatkowym wyposażeniem, dla 9 stanowisk badawczych. Powstaną nowe oraz zostaną rozbudowane istniejące stanowiska badawcze. Między innymi rozbudowane zostaną stanowiska badawcze Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) – strategicznej infrastruktury badawczej z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej oraz Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej (ŚCRŚ). Zostaną również wykonane prace adaptacyjne mające na celu zabudowę aparatury i stanowisk badawczych i zabezpieczenie mediów na potrzeby ich eksploatacji.

 

 

+ 48-32-259-2000