Ekobohaterzy - jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Ekobohaterzy - jako przykład podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej i aktywizacji społeczeństwa dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dofinansowanie na realizację projektu zostało przyznane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe Edukacja ekologiczna”

 

Wartość projektu: 926 404,00 zł
Kwota dofinansowania: 880 082,00 zł
Okres realizacji projektu: 20.01.2020  –  30.04.2022

Głównym celem projektu jest wykorzystanie e-przestrzeni do aktywnego promowania proekologicznych działań i zasad zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży szkolnej i lokalnego środowiska.

Projekt będzie miał charakter ogólnopolskiego konkursu, podczas którego wykorzystane będą nowoczesne materiały i techniki edukacyjne, takie jak:

  • infografiki (graficzna wizualizacja informacji),
  • WebQuesty (test wiedzy wymagającej znalezienia informacji w Internecie),
  • Webinaria (seminaria on-line),
  • warsztaty,
  • kampanie społeczne (metoda projektu działania lokalnego).

Wszystkie zadania oparte będą na metodzie grywalizacji obejmującej działania mobilizujące na platformach internetowych moderowane przez opiekunów z Głównego Instytutu Górnictwa.

Bezpośrednim odbiorcą projektu będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (średnich) z terenu całego kraju. Grupę docelową pośrednią stanowić będzie środowisko szkolne (rodzice i pozostała społeczność lokalna).

Kierownik projektu:
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód
dr Anna Borgulat
e-mail: aborgulat@gig.eu
tel. 32 259 26 97

+ 48-32-259-2000