Publikacje

 

 • Kompała J., Lipowczan A. w: monografii Komitet Akustyki PAN: Akustyka Polska wczoraj I dziś, opracowanie zbiorowe pod redakcją: A. Śliwińskiego, Z. Engela i W. M. Zawieski, Wyd. CIOP PIB, Warszawa, 2010.
 • Szade A., Monitoring obiektów budowlanych na terenach górniczych laserowymi czujnikami drgań, wychyleń i deformacji, Prace Naukowe GIG Kwartalnik Górnictwo i Środowisko, 4/1/2010, 338-347.
 • Kompała J., Ocena hałasu drogowego – dopuszczalne poziomy w Polsce i UE, Instytut Badawczy Dróg i Mostów: Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym, w serii: STUDIA i MATERIAŁY , 64, Warszawa, 7-25, 2011.
 • Kompała J.: The System for Management of Urbanized Areas in the Aspect of Acoustic Effects, Archives of Acoustic, 36, 1, 57-63, 2011.
 • Staniek A., Identification of Discontinuities in Resin Layer of Grouted Rock Bolts Experimental Techniques Vol. 36, No 2, 12-23, 2012.
 • Staniek A., Non-destructive Testing of Building Objects Positioned in the Area of Coal Exploitation Key Engineering Materials, Structural Health Monitoring II, Edited by TadeuszUhl, 228-237, 2012.
 • Passia H., Kompała J., Szade A.: Diagnostics of technical condition of various building structures based on monitoring using purpose – designed laser and acoustic equipment, Experimental Mechanics (New Trends and Perspectives) Edicoes INEGI ICEM Porto/Portugal 977-978, 2012.
 • Kędzierski P., Szanecka J., Lebecki K., Elektryczność statyczna w przemysłowych filtrach powietrza jako czynnik ryzyka wybuchu w instalacji odpylającej, Magazyn EX, 2, 2013.
 • Bartmański C., Bochenek W., Dudzińska M., Kompała J. i inni; Analiza drogowych barier akustycznych z wykorzystaniem oprogramowania Test.Lab firmy LMS, Pomiary Automatyka Kontrola, 12, vol. 60, 1100-1103, 2014.
 • Lisiecka E., Passia H., Karolczyk D.: Koncepcja optoelektronicznego systemu do pomiaru temperatury w procesie podziemnego zgazowania węgla. PAK 12, 2014.
 • Kompała J., Motyka Z., Szade A., Świder J., The method of mapping of acoustic fidel, emitted by sources of the MEMS IMU unit laser devices, Measurement Automation Monitoring, vol.61, no.03, pp. 68-71, 2015.
 • Szade A., Bartmański C., Fisior M., Using a 2D laser scanner in the investigations of structures subjected to impact of static and dynamic effects, Measurement Automation Monitoring, vol.61, no.12, pp. 561-564, 2015.
 • Kędzierski P., 2012. Kontrola właściwości elektrostatycznych wyrobów i urządzeń. Wiadomości Górnicze, 1.
 • Kędzierski P., 2012. Badania dynamicznych właściwości elektrostatycznych – metody symulacji wyładowań. Wiadomości Górnicze, 6.
 • Kędzierski P., 2012. Wpływ czasu użytkowania wyrobów na wartości parametrów rezystancyjnych. Łódź: Sympozjum El-Tex.
 • Kędzierski P., Szanecka J., 2013. Właściwości elektrostatyczne przemysłowych filtrów powietrza w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wiadomości Górnicze, 2.
 • Kędzierski P., 2013. Ocena właściwości elektrostatycznych tkanin wykonanych w technice przeplotu. Wiadomości Górnicze, 9.
 • Kędzierski, P., 2013. Antystatyzacja w ujęciu technologicznym. Wiadomości Górnicze, 12.
 • Kędzierski P., Passia H., 2014. Badania właściwości elektrostatycznych tkaniny wykonanej w technice przeplotu z nitką metalową. Pomiary Automatyka Kontrola, 12.
 • Kędzierski P., Passia H., 2015. Antystatyzacja tworzyw sztucznych w celu uniknięcia zagrożenia od elektryczności statycznej. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2.
 • Kędzierski P., 2015. Zmiana właściwości elektrostatycznych tkanin wykonanych w technice przeplotu. Wiadomości Górnicze, 4.
 • Kędzierski P., 2015. Identyfikacja i ocena antystatyzacji wyrobów. Wiadomości Górnicze, 6.
 • Kędzierski P., 2015. Badania i ocena właściwości elektrostatycznych. Wiadomości Górnicze, 7-8.
 • Kędzierski P., 2016. Bezpieczne uziemienie w aspekcie bezpieczeństwa elektrostatycznego. Wiadomości Górnicze, 9.

+ 48-32-259-2000