Galeria

Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej
Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej
Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej
Wzorcowanie drgania
Wzorcowanie akustyka
Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej
Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej
Budynki młot modalny
Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej
Drgania ludzie w budynkach
System pomiarowy drgania
Testy wibracyjne
Moc akustyczna
Kotwie budownictwo
Kotwie górnictwo
Wibrometr laserowy
Wibrometr laserowy
Wibrometr laserowy
Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej
Pomiar rezystancji między punktami
Nastawa urządzeń klimatycznych strefy klimatycznej do kondycjonowania próbek
Nanoszenie ładunku elektrostatycznego z symulatora
Uziemienie elektrostatyczne powierzchni roboczych strefy EPA
Uziemienie elektrostatyczne powierzchni roboczych strefy EPA
Uziemienie elektrostatyczne opaską nadgarstkową człowieka przebywającego w strefie EPA
Pomiar rezystancji między punktami materiału dwuwarstwowego
Wyładowanie elektrostatyczne podczas badania zdolności do elektryzacji
Badanie rezystancji skrośnej kanistra wielowarstwowego
Pomiar rezystancji uziemienia wykonywany na gotowej instalacji w obiekcie
Pomiar rezystancji mini-elektrodą wyrobu o małym rozmiarze
Wyładowanie elektrostatyczne
Oznakowanie stref EPA (ESD Protected Area) wg PN EN IEC 61350-5-1 i PN EN IEC 61340-5-2
Badanie zdolności do elektryzacji (test chodzenia)

This page is currently under construction. Please check back later.

+ 48-32-259-2000