Osiągnięcia

 1. Ważniejsze zrealizowane prace B+R :

   

  • Opracowanie sondy badawczej zatopionych szybów.
  • Opracowanie akustyczno-optycznej metody do dynamicznych pomiarów koncentracji pyłów węglowych w obłokach o dużej gęstości.
  • Opracowanie optoelektronicznego systemu do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla.
  • Opracowanie wytycznych do metody badania hałasu niskoczęstotliwościowego w środowisku zewnętrznym.
  • Opracowanie mapy akustycznej terenów położonych w obszarze oddziaływania autostrady płatnej A4 Katowice – Kraków.

 2. Ważniejsze projekty:

   

  • Identyfikacja źródeł niskoczęstotliwościowych sygnałów wibroakustycznych wraz z oceną ich propagacji i uciążliwości występujących na terenach gmin górniczych, projekt badawczy.
  • STAMS Long-term STability Assessment and Monitoring of flooded Shafts - RFCS Coal RTD Program.
  • EXPRO (KD RFCR-CT-2014-00005) Prognozowanie i ograniczenie efektów wybuchów metanu dla zwiększenia ochrony infrastruktury kopalnianej i kluczowego wyposażenia.
  • COMEX ComplexMiningExploitation : optimizingmine design and reducing the impact on human environment - Eksploatacja w złożonych uwarunkowaniach górniczych: optymalizacja projektów eksploatacji i ograniczenie wpływów na środowisko człowieka - RFCS Coal RTD Program.
  • GasDrain Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez symulację pokładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom I zwiększenia wydobycia węgla – RFCS Coal RTD Program.

   

 3. Nagrody, wyróżnienia::

   

  • Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów, złoty medal na europejskich targach innowacyjności Brussels Eureka’2013.
  • Srebrny Laur Innowacyjności w 2013 roku w Ogólnopolskim Konkursie im. Stanisława Staszica, Naczelnej Organizacji Technicznej.
  • Górniczy Sukces Roku 2013 w kategorii „Innowacyjność” za Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów.
  • Złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2014 za „Laser system for automatic measurement of geometry shaftlining and equipment”.
  • Srebrny medal, Nagroda Specjalna World InventionIntellectualPropertyAssociations: VII edycja Europejskich Targów Kreatywności i Wynalazczości [EuropeanExhibition of Creativity and Innovation] EuroInvent’2015, Sonda do skanowania pustek w górotworze [The probe for rock cavernsscanning].
  • Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2015 za Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów.
  • Medal Europejski Business Centre Club, Edycja XXVI, 2015, Probe for automatic measurement of lining geometry and shaft equipment.
  • Złoty Medal Międzynarodowej Wystawy INTARG za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” (Katowice, 2016r.).
  • Złoty Medal Światowej Wystawy Innowacji, Badań i Nowych Technologii za „Światłowodową sondę do pomiaru wysokich temperatur w reaktorze podziemnego zgazowania węgla udostępnionego otworami pionowymi z powierzchni” przyznany przez Kapitułę Konkursową Wystawy Eureka-Barcelona (Barcelona, 2016r.).
  • Wyróżnienie w konkursie Górniczy Sukces Roku 2016 za rozwiązanie pod nazwą „Optoelektroniczny system do zdalnego pomiaru wysokich temperatur (powyżej 2000°K) w reaktorze podziemnego zgazowania węgla” Głównego Instytutu Górnictwa (Kraków, 2016r.).

   

+ 48-32-259-2000