Laboratorium Akustyki Technicznej - Drgania

Budynki, budowle - drgania mechaniczne

  • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże na konstrukcje budynków i budowli zgodnie z normą PN-B-02170:2016-12 ( w zakresie akredytacji PCA, nr AB005)
  • badania stanu oddziaływania drgań mechanicznych, przenoszonych przez podłoże i konstrukcje budowlane na ludzi przebywających w budynkach zgodnie z normą PN-B-02171:2017-06  ( w zakresie akredytacji PCA, nr AB005)
  • badania stanu oddziaływania drgań na konstrukcje wsporcze pod maszyny w basztowych, kopalnianych wieżach wyciągowych (poza zakresem akredytacji PCA).

Kontakt:

nieaktualne dane

mgr Alicja Bramorska abramorska@gig.eu tel. 32 259 21 62

nieaktualne dane

 

Badanie wpływu drgań mechanicznych na stan obiektów technicznych o masie do 120 kg z wykorzystaniem wzbudnika drgań zgodnie z normą PN-EN 60068-2-6:2008 (w zakresie akredytacji PCA, nr AB005)

  • badania odporności obiektów technicznych na działanie drgań zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta,
  • badanie częstotliwości rezonansowych obiektów technicznych,
  • badania skuteczności układów wibroizolacyjnych foteli samochodowych, foteli operatorów maszyn transportowo-roboczych i innych,
  • badania działania drgań mechanicznych na ludzi w ramach projektów badawczych.

Kontakt:

nieaktualne dane

dr inż. Andrzej Staniek astaniek@gig.eu tel. 32 259 24 58

mgr Alicja Bramorska abramorska@gig.eu tel. 32 259 21 62

 

 

+ 48-32-259-2000