Laboratorium Akustyki Technicznej - Termowizja

Technika termowizyjna, technika podczerwieni

  • badania termoizolacyjności ścian budynków, budowli i rurociągów ciepłowniczych,
  • badania stanu termicznego zwałowisk odpadów przemysłowych, szczególnie górniczych oraz składowisk węgla,
  • badania stanu termicznego maszyn, urządzeń technicznych, energetycznych oraz poziomego transportu górniczego,
  • badania człowieka dla potrzeb diagnostyki medycznej,
  • wczesne wykrywanie pożarów endogenicznych w podziemiach kopalń za pomocą pirometrów.

Kontakt:

mgr Ryszard Bogucki rbogucki@gig.eu tel. 32 259 25 09

+ 48-32-259-2000