Metrologia

Metrologia przyrządów do pomiaru wielkości akustycznych w zakresie akredytacji PCA
Certyfikat akredytacji nr AP006

Obiekt

Procedura

Zakres częstotliwości

Mierniki poziomu dźwięku

Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku zgodnie z normami PN-EN 60651 i PN-EN 60804

20 Hz – 20 kHz

Wzorcowanie mierników poziomu dźwięku zgodnie z normą PN-EN 61672

Kalibratory akustyczne

Wzorcowanie kalibratorów akustycznych metodą porównawczą zgodnie z normą PN-EN 60942

250 Hz, 1000 Hz

Wzorcowanie kalibratorów akustycznych metodą wzorcowego mikrofonu zgodnie z normą PN-EN 60942

Filtry pasmowe

Wzorcowanie filtrów pasmowych o szerokości oktawy i części oktawy zgodnie z normą PN-EN 61260

20 Hz – 20 kHz

Mikrofony pomiarowe

Wzorcowanie mikrofonów pomiarowych. metodą kalibratora wzorcowego klasy LS oraz zgodnie z normą PN-EN 61094

20 Hz – 20 kHz

Kontakt:

dr inż. Andrzej Staniek astaniek@gig.eu tel. 32 259 24 58

mgr inż. Adam Szopa aszopa@gig.eu tel. 32 259 21 56

 

Metrologia przyrządów do pomiaru drgań mechanicznych w zakresie akredytacji PCA
Certyfikat akredytacji nr AP006

Obiekt

Procedura

Zakres częstotliwości

Przetworniki drgań mechanicznych (przyspieszenia i prędkości)

Wzorcowanie przetworników drgań mechanicznych zgodnie z normą ISO 16063-21

0,5 Hz – 10 kHz

Mierniki drgań mechanicznych działających na organizm człowieka

Wzorcowanie mierników drgań mechanicznych działających na człowieka zgodnie z normą PN-EN ISO 8041

0,25 Hz – 2 kHz

Kalibratory drgań mechanicznych

Wzorcowanie kalibratorów drgań mechanicznych

15 Hz ÷ 2 kHz

Kontakt:

nieaktualne dane

mgr Alicja Bramorska abramorska@gig.eu tel. 32 259 21 62

Zakres akredytacji PCA

 

Metrologia przyrządów do pomiaru drgań poza zakresem akredytacji PCA

Obiekt

Norma/Procedura

Zakres częstotliwości

Młotki modalne

Wzorcowanie młotków modalnych zgodnie ze wskazaniami wytwórcy

10 Hz – 10 kHz

Stosownie do danych katalogowych wytwórcy

Wibrometry laserowe

ISO 16063-41 Methods for the calibration of vibration and shock transducers, Part 41: Calibration of laser vibrometers

0,5 Hz – 10 kHz

Mierniki drgań maszyn

ISO 2954 Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery – Requirements for instruments for measuring vibration severity.

10 Hz – 1 kHz

Rejestratory sygnałów/ Analizatory/ Układy kondycjonowania sygnałów

Według normy PN-EN ISO 8041 punkty:

13.7, 13.9, 13.10

0,5 Hz – 10 kHz

Palestezjometry

( Mierniki czucia wibracji )

ISO 13091-1:2001: 2006 Drgania mechaniczne – Progi czucia wibracji do oceny dysfunkcji nerwowej – Część 1 : Metody pomiarów na opuszkach palców rąk

3 Hz – 800 Hz

Kontakt:

nieaktualne dane

mgr Alicja Bramorska abramorska@gig.eu tel. 32 259 21 62

dr inż. Andrzej Staniek astaniek@gig.eu tel. 32 259 24 58

+ 48-32-259-2000