Aparatura

  • Bezzałogowe statki latające do monitoringu wybranych parametrów środowiska
  • Mobilne zestawy urządzeń do pomiarów terenowych, laboratoryjnych i technologicznych (samplery, analizator osadu czynnego Bioscope, Respirometr Strathtox)
  • Ręczny system kartograficzny o wysokiej dokładności pomiarowej wraz z oprogramowaniem GIS (pozycjoner GPS)
  • 8 stacji roboczych GIS (ArcInfo, AutCad Civil 3D, WiseImage)
  • Specjalistyczne oprogramowanie do modelowania zjawisk hydrologicznych (Mike 11) oraz symulacji układów technologicznych oczyszczalni (BioWin)
  • Zestaw urządzeń do wielkoformatowej obróbki obrazu (skanowanie, plotowanie)

+ 48-32-259-2000