Publikacje

  • dr inż J. Bondaruk, dr inż. M. Kruczek, mgr inż. arch. A. Gieroszka, mgr A. Skalny, mgr inż. E. Uszok, Regional specialised observatories networks in technological development and innovation exemplified by the silesiavoivodship, Innovations and Knowledge Commercialization Cooperative Resources, Integrated Science and Business, 2013 r.
  • praca zbiorowa pod redakcją dr L. Trząskiego, Przestrzenny i środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych - Monografia w ramach Akademii Zrównoważonego Rozwoju Terenów Zurbanizowanych, 2015 r.
  • dr inż. Jan Bondaruk, dr Leszek Trząski, mgr Anna Skalny, mgr inż. A. Gieroszka, mgr A. Pilch, mgr inż. B. Krawczyk, dr inż. L. Cichy, mgr M. Markowska, dr M. Głodniok dr inż. M. Kruczek, mgr inż. P. Zawartka; Przewodnik budowania lokalnej strategii innowacji, 2015 r.
  • dr M. Głodniok, dr inż. D. Zdebik, Badanie skuteczności odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych z zastosowaniem polielektrolitu żelowego na bazie polimerów organicznych, Inżynieria Ekologiczna, 2016 r.
  • dr inż. L. Cichy, dr M. Głodniok, Analiza ryzyka na etapie planowania inwestycji związanej z wykorzystaniem wód pochodzących z odwadniania wybranego zakładu górniczego w celu ogrzewania domów jednorodzinnych, Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal, 2016 r.
  • dr Adam Hamerla, drinż. Jan Bondaruk, mgrinż. PawełŁabaj, mgrinż. Paweł Zawartka Zintegrowany system informacji wspomagającego zarządzanie zlewniami wielofunkcyjnych zbiorników wodnych na przykładzie Zbiornika Imielińskiego (Dziećkowice), Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej. Novel methods and solutions in hydrology and water management; pracazbiorowa pod red. D. Absalona, M. Matysika i M. Rumana. Wydaw. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, 2015 r.
  • prof. dr hab. Adam Smoliński, dr inż. J. Bondaruk, M. Pichlak, dr L. Trząski, mgr inż. E. Uszok, Science-economy-technology concordance matrix for development and implementation of regional smart specializations, The Scientific World Journal, 2015 r.
  • dr A. Hamerla, dr L. Trząski, mgrinż. P. Łabaj Ocena warunków hydromorfologicznych cieków miejskich metodą Urban River Survey, Inżynieria Ekologiczna, 2015 r.
  • dr inż. K. Kašovská, dr Ł. Pierzchała, dr E. Sierka, dr hab. inż. B. Stalmachová, Impact of the salinity gradient on the mollusc fauna in flooded mine subsidences, Archives of Enviromental Protection, 2014 r.
  • dr inż. E. Janson, prof. A. Boyce, dr Neil Burnside, drinż. GrzegorzGzyl, Dewatering of abandoned coal mines in Bytom geological basin, USCB Poland - preliminary study in understanding of pumping system as a potential geothermal energy source, International Journal of Coal Geology, 2016 r.

+ 48-32-259-2000