Nagrody

Nagrody i wyróżnienia :

2017 rok

  • Platynowy Medal przyznany przez Jury Konkursowe XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017” za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji”
  • Nagroda Prezesa Urzędu Patentowego za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji” przyznaną podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków „IWIS 2017”
  • „Złoty Medal  Barcelona Innova 2017” za „Mobilną platformę do pomiaru wybranych parametrów niskiej emisji”, przyznany przez Jury Konkursowe Międzynarodowych Targów Innowacyjności  „Barcelona Innova 2017”

2016 rok

  • Wyróżnienie „Górniczy sukces roku 2016” przyznane przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową w kategorii ekologia za system zarządzania zrzutem wód kopalnianych w ujęciu zlewniowym opracowanym w ramach projektu MANAGER 

2013 rok

  • Podziękowania uczestników Akademii Zrównoważonego Rozwoju za merytoryczny i rzetelnie opracowany program edukacyjny (2013)

2012 rok

  • Nagroda w konkursie „Panteon Polskiej Ekologii” przyznana przez m.in. NFOŚiGW za projekt REURIS

2005 rok

  • Nagroda zespołowa przyznana przez Zarząd WFOŚiGW w Katowicach w kategorii inwestycje proekologiczne, za opracowanie i wdrożenie kompleksowych metod oczyszczania z baru kopalń JSW

2004 rok

  • Laur konkursu Ministra Ochrony Środowiska  „lider Polskiej Ekologii 2004” w kategorii wyrób, technologia , za system retencyjno-dozujący „Olza” chroniący wody Odry przed zasoleniem

+ 48-32-259-2000