Aparatura

 

 • Oprogramowanie specjalistyczne: ANSYS, COSMOS/M, Solid Works, FLAC, FLAC3D, UDEC, Phase2, RS3, PFC3D, Auto-CAD, programy autorskie ODRZWIA, OBUDOWA
 • Oprogramowanie specjalistyczne: Delphi,
 • Oprogramowanie własne,
 • Urządzenie do badania skrawalności skał, zwłaszcza węglowych,
 • Wiertnica rdzeniowa - pobieranie próbek rdzeniowych do niszczących badań wytrzymałościowych,
 • Georadar - ocena grubości obudów w szybach , lokalizacja pustek i pęknięć w obudowie i górotworze,
 • Dalmierz laserowy - pomiar geometrii wyrobisk z opcją skanowania 2D,
 • Penetrometr hydrauliczny - pomiar wytrzymałości na ściskanie skał w warunkach in situ,
 • Kamera endoskopowa - pomiar zasięgu strefy spekań górotworu,
 • System monitoringu konwergencji wyrobisk korytarzowych - pomiar konwergencji wyrobisk korytarzowych i obciążenia obudowy,
 • Kotew oprzyrządowana z czytnikiem - pomiar obciążenia obudowy kotwowe
 • Zestaw pull-off - pomiar wytrzymałości na odrywanie,
 • Zestaw CAPO-TEST - do badań wytrzymałości betonu na ściskanie metodą pull-out,
 • Betonoskop ultradźwiękowy - określanie wytrzymałości betonu przez pomiar prędkości rozchodzenia się w nim fali ultradźwiękowej,
 • Młotek Schmidta - ocena wytrzymałości betonu na podstawie wartości liczby odbicia,
 • Grubościomierz ultradźwiękowy - pomiar grubości elementów stalowych,
 • Kotew oprzyrządowana z czytnikiem - pomiar obciążenia obudowy kotwowej,
 • Wyrywarka do kotwi wklejanych - pomiar nośności kotwi wklejanych w warunkach in situ,

+ 48-32-259-2000