Historia

Bibliotekę Naukową Głównego Instytutu Górnictwa zaczęto tworzyć z chwilą powołania Instytutu Naukowo-Badawczego Przemysłu Węglowego w roku 1945. Księgozbiór Biblioteki stanowiło wówczas 1500 tomów przekazanych przez Wałbrzyskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, inne jednostki resortu górnictwa oraz osoby prywatne.

W marcu 1950 r. Biblioteka otrzymała status Biblioteki Naukowej a jej księgozbiór liczył w tym czasie 9500 voluminów. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte to okres rozszerzania działalności Biblioteki, systematycznego powiększania księgozbioru, zatrudniania wykwalifikowanej kadry, współpracy z Ośrodkiem Informacji GIG i innymi bibliotekami krajowymi i zagranicznymi.

Od kwietnia 1971 roku Biblioteka zaczęła udostępniać swoje zbiory w nowych, zaprojektowanych specjalnie dla niej pomieszczeniach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to dalszy okres rozwoju Biblioteki. W tym czasie zatrudnionych było 16 pracowników, księgozbiór liczył około 120 000 voluminów, a rocznie odwiedzało ją około 7000 czytelników.

Lata dziewięćdziesiąte to okres komputeryzacji prac bibliotecznych. Pierwszym programem zastosowanym do komputeryzacji Biblioteki był Micro ISIS. Na bazie tego oprogramowania stworzono komputerowy katalog książek oraz adnotowaną bibliografię dotyczącą górnictwa węgla kamiennego i inżynierii środowiska. Oprogramowanie Micro ISIS wykorzystano także do systemu wypożyczeń i rejestracji kart użytkowników Biblioteki.

W 1999 r. wdrożono nowy sieciowy system komputerowy Nauka - Moduł Biblioteka opracowany przez pracowników Zakładu Informatyki GIG przy współudziale pracowników Biblioteki. W systemie tym budowane są trzy katalogi biblioteczne: katalog książek, czasopism i dokumentacji prac naukowo-badawczych. Dostęp do katalogów mają wszyscy pracownicy Instytutu pracujący w sieci.

Od czerwca do października 2010 r. w Bibliotece Naukowej GIG trwała modernizacja. Projekt finansowany był w znacznej części ze środków Unii Europejskiej.

Nowoczesna i skomputeryzowana Biblioteka Naukowa wchodzi obecnie w skład Centrum Informacji Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa.

 

+ 48-32-259-2000