Udostępnianie zbiorów

Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani. Obsługiwani są na bieżąco w czytelni. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą: encyklopedie, poradniki, słowniki i katalogi ułożone według dziedzin wiedzy oraz bieżące czasopisma ułożone alfabetycznie według tytułów. W czytelni obowiązuje wolny dostęp do półek.

Prawo wypożyczeń na zewnątrz mają pracownicy Instytutu, przedsiębiorstw przemysłowych, kopalń oraz nauczyciele akademiccy. Rocznie udostępnia się około 8 tysięcy książek, 11 tysięcy voluminów czasopism i 400 norm.

Oprócz udostępniania zbiorów na miejscu, w czytelni, oraz wypożyczania książek na zewnątrz Biblioteka prowadzi również wypożyczenia międzybiblioteczne.

Poza udostępnianiem książek Biblioteka świadczy również specjalistyczne usługi. Na specjalne zamówienie użytkownika pracownicy Biblioteki wykonują następujące usługi:

  • zestawienia tematyczne z zakresu górnictwa węgla kamiennego i ochrony środowiska
  • sporządzanie bibliografii tematycznej lub osobowej
  • sprawdzanie aktualności norm polskich i europejskich

+ 48-32-259-2000