Katalogi

Biblioteka posiada dwa rodzaje katalogów: katalogi tradycyjne i komputerowe.
 
Katalogi tradycyjne:
  • katalog alfabetyczny typu kartkowego zawierający opisy wydawnictw zwartych, seryjnych i zbiorowych w układzie abecadłowym według autorów i tytułów
  • katalog rzeczowy, systematyczny według UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej)
  • kartoteki pomocnicze, takie jak: katalog prac doktorskich, katalog prac naukowo-badawczych Głównego Instytutu Górnictwa, wydawnictwa Bureau of Mines itp.
Katalogi tradycyjne zawierają karty katalogowe książek gromadzonych do 1998 r. Opisy katalogowe publikacji wydanych po 1998 r. znajdują się w katalogach komputerowych.
 
Katalogi komputerowe:
  • katalog książek - zawiera opisy wydawnictw zwartych od 1978 r., wszystkich wydawnictw seryjnych i wydawnictw GIG. Baza zawiera w chwili obecnej ponad 27 tys. rekordów. Rejestr książek umożliwia zarówno gromadzenie, opracowanie, wyszukiwanie jak i wypożyczanie. Służą do tego odpowiednio wybrane kartoteki główne: Gromadzenie i Opracowanie zawierające informacje o danej pozycji od zapisów związanych z rejestracją faktury do opisu bibliograficznego uzupełnionego słowami kluczowymi. Kartoteka Karty czytelnicze służy do rejestracji użytkowników oraz wypożyczania książek. Wyszukiwanie w katalogu jest możliwe poprzez prawie wszystkie elementy opisu (autor, tytuł, współautor, opracowujący, redaktor, nazwa serii, język, znaki ISBN i ISSN) oraz poprzez wybór słów kluczowych.
  • katalog czasopism - posiada dwie kartoteki : Akcesję i Opracowanie. W kartotece Akcesja prowadzony jest bieżący rejestr kolejno otrzymywanych numerów poszczególnych tytułów czasopism w danym roku. W kartotece Opracowanie znajdują się opisy bibliograficzne wszystkich czasopism znajdujących się w magazynach bibliotecznych. Po zakończeniu gromadzenia danego tytułu w Akcesji dane przemieszczone są automatycznie do kartoteki Opracowanie. Kartoteka Opracowanie zawiera ponad 18 tys. rekordów. Wyszukiwanie informacji z rejestru czasopism odbywa się w podobny sposób jak w rejestrze książek. Baza daje możliwość wykonywania następujących wydawnictw: wykaz czasopism według tytułów i krajów, inwentarz, karta katalogowa.
  • katalog dokumentacji prac naukowo - badawczych - rejestruje wszystkie prace, które znajdują się w Bibliotece od 1988 r. Opisy bibliograficzne prac zawierają następujące dane: kierownik pracy, autorzy, tytuł, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, zleceniodawca, symbol, stopień dostępności, rodzaj pracy, słowa kluczowe oraz streszczenie. Sposób wyszukiwania informacji jest podobny jak w katalogach książek i czasopism. Wydrukiem z bazy jest pełny wykaz prac na zadane pytanie użytkownika. Katalog dokumentacji prac naukowo-badawczych zawiera ponad 7 tys. rekordów.

+ 48-32-259-2000