Przegląd dokumentacyjny

Przegląd Dokumentacyjny stanowi nieocenione źródło informacji bibliograficznej z zakresu górnictwa węgla kamiennego i inżynierii środowiska. Rejestruje zawartość polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz materiałów konferencyjnych dostępnych w Bibliotece Naukowej GIG. 

W miesięczniku zamieszcza się uporządkowane według grup tematycznych pozycje obejmujące opis bibliograficzny, streszczenie. Przegląd Dokumentacyjny jest drukowaną wersją bibliograficznej bazy PROL-gig dostępnej na miejscu w czytelni biblioteki naukowej GIG. Miesięcznie do bazy wprowadza się około 160 pozycji.

Wszystkie wymienione w Przeglądzie Dokumentacyjnym czasopisma i materiały konferencyjne dostępne są w Bibliotece Naukowej GIG, istnieje możliwość zamawiania kserokopii artykułów.
W ramach zamówionej prenumeraty jeden wydruk z bazy gratis.

Prenumerata

Zamówienia na roczną prenumeratę Przeglądu Dokumentacyjnego prosimy przesyłać na adres:

Główny Instytut Górnictwa
Biblioteka Naukowa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice

lub drogą mailową:

e-mail: a.oset@gig.eu

 

Spis treści Przeglądu

A

Zagadnienia ogólne górnictwa węglowego.
Surowce energetyczne.
Lasery.

Akustyka, wibracje.

 

B

Ekonomika i organizacja przemysłu węglowego.
Restrukturyzacja górnictwa.

C

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia.
Zagrożenia w kopalniach.
Ratownictwo górnicze.

D

Geologia złóż węglowych.

E

Projektowanie, budowa i modernizacja kopalń węgla.

F

Geodezja górnicza.

G

Roboty udostępniające i przygotowawcze.
Obudowa szybów i wyrobisk korytarzowych.

H

Technika strzelnicza.

I

Mechanika górotworu.
Zawały i tąpania.
Szkody górnicze.

J

Podziemne technologie wybierania węgla.
Obudowa wyrobisk wybierkowych.

L

Podsadzanie wyrobisk.

M

Transport kopalniany.

N

Odwanianie podziemnych kopalń węgla.

P

Przewietrzanie kopalń.
Klimatyzacja.
Odmetanowanie.

Q

Pożary w kopalni.

R

Sygnalizacja i łączność kopalniana.

S

Gospodarka energetyczna kopalń.

T

Ochrona środowiska.
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
Wykorzystanie i składowanie odpadów.

U

Przeróbka mechaniczna węgla (wzbogacanie węgla).

V

Przetwórstwo węgla (technologia węgla).

W

Inżynieria materiałowa.

 

+ 48-32-259-2000