Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego

WITYRYNA ZAKŁADU PRZENIESIONA NA GIGCERT.COM

 

Zakres działalności:

Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego KD-4 prowadzi kompleksową działalność w zakresie oceny oraz certyfikacji wyrobów przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX oraz Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IECEx. Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii przeprowadza pełne, akredytowane badania wyrobu, potrzebne do uzyskania certyfikatu potwierdzającego bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

 

Usługi:

 • Certyfikacja wyrobów prowadzona zgodnie ze schematem IECEx
 • Ocena zgodności w obszarze ATEX (Dyrektywa 2014/34/EU; wcześniej Dyrektywa 94/9/WE) dla następujących typów wyrobów:
  • urządzenia elektryczne,
  • silniki spalinowe,
  • urządzenia nieelektryczne,
  • komponenty (części i podzespoły),
  • aparatura zabezpieczająca, sterująca i regulacyjna,
  • systemy ochronne.
 • przeprowadzana zgodnie z następującymi modułami oceny zgodności:
  • badanie typu UE (Moduł B),
   • zgodność z typem w oparciu o weryfikację produktu (Moduł F)
   • przekazanie dokumentacji technicznej,
   • zgodność w oparciu o weryfikację jednostkową (Moduł G)
  • opracowywanie ekspertyz oraz opinii dotyczących następujących zagadnień w zakładach przemysłowych (np. przemysł chemiczny, petrochemia, przemysł lekki, górnictwo: podziemne, odkrywkowe, otworowe, magazynowanie i przesyłanie gazu i paliw), w których występują przestrzenie zagrożone wybuchem:
   • bezpieczeństwo przeciwwybuchowe urządzeń i instalacji;
   • systemy ochronne;
   • nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe;
   • eksplozymetria oraz metanometria;
   • ocena warsztatów remontowych;
   • ocena instalacji odgromowych;
  • badania urządzeń oraz systemów ochronnych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w pełnym zakresie:
   • osłona ognioszczelna „Ex d”,
   • iskrobezpieczeństwo „Ex i”,
   • budowa wzmocniona „Ex e”,
   • osłona gazowa z nadciśnieniem „Ex p”,
   • zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu obudowa typu „Ex t”,
   • wykonanie iskrobezpieczne „i”,
   • wykonanie nieiskrzące typu „n”,
   • zabezpieczenie urządzeń za pomocą hermetyzacji "Ex m",
   • osłona piaskowa „Ex q”,
   • osłona olejowa „Ex o”,
   • przerywacze płomienia,
   • badanie stopnia ochrony IP.

Certyfikaty IECEx dotyczące jednostki certyfikującej oraz laboratorium:

Certyfikat ExCB

Certyfikat ExTL

Zakres GIG w IECEx

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii:

Laboratorium akredytowane w PCA - nr akredytacji laboratorium badawczego AB 005

Lp Nazwa Opis Zastosowanie Wykorzystanie Kontakt
1 Stanowisko do badania stopnia ochrony IP Stanowisko umożliwia badanie stopnia ochrony obudów (w tym obudów urządzeń) przed wnikaniem ciał stałych i pyłów, wnikaniem wody oraz dotknięciem elementów niebezpiecznych. Umożliwia również badania obudów wielkogabarytowych. Badania pustych obudów oraz obudów z wyposażeniem (urządzenia elektryczne jak i nieelektryczne) Badanie stopnia ochrony obudów (w tym urządzeń/obudów urządzeń) przed wnikaniem ciał stałych i pyłów, wnikaniem wody oraz dotknięciem elementów niebezpiecznych. Badanie pomp zatapialnych. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu.

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
2 Stanowisko do badania odporności materiałów niemetalowych na prądy pełzające Stanowisko umożliwia badania odporności materiałów niemetalowych na prądy pełzające. Badania odporności na prący pełzające (powierzchniowe prądy upływu Badanie właściwości izolacyjnych materiałów niemetalowych. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu.

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
3 Stanowisko do badania zdolności zapalenia mieszaniny wybuchowej przez małe elementy Stanowisko umożliwia badanie zdolności zapalenia mieszaniny wybuchowej przez małe elementy (rezystory, półprzewodniki, pelistory, obwody drukowane z montażem powierzchniowym) Badanie zdolności zapalenia mieszaniny wybuchowej przez małe elementy (rezystory, półprzewodniki, pelistory, obwody drukowane z montażem zwykłym i powierzchniowym) Badania elementów urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
4 Wielokanałowe stanowisko do pomiaru temperatury lub przyrostu temperatury Stanowisko umożliwia wykonywanie i rejestrację pomiarów temperatury w systemie do 40 punktów jednocześnie. Elementem stanowiska jest również kamera termowizyjna. Wielopunktowy pomiar temperatury i rejestracja wyników oraz pomiar termowizyjny z możliwością analizy termicznej. Badania nagrzewania urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
5 Zestaw komór klimatycznych i cieplarek Stanowisko umożliwia poddawanie materiałów, urządzeń i elementów urządzeń procesowi oddziaływania klimatu Badanie materiałów, urządzeń i elementów urządzeń Badanie odporności na oddziaływanie klimatu. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
6 Stanowisko do badania zadławienia przewodów we wpustach, przepustach Stanowisko umożliwia zadawanie wymaganej siły i pomiar przesunięcia. Możliwa jest rejestracja wyników badania. Badanie właściwości wpustów Badania wpustów (dławików) i przepustów kablowych. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
7 Stanowisko do badania szczelności z wykorzystaniem helu jako gazu testowego Stanowisko umożliwia badanie szczelności poprzez wytworzenie niskiego ciśnienia w badanej objętości; ciśnienie poniżej 0,1Pa Badanie szczelności obudów Badanie szczelności obudów. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
8 Stanowiska do wytwarzania mieszanin wybuchowych. Stanowiska umożliwiają wytwarzanie mieszanin wybuchowych gazów i par cieczy palnych z środowiskom oraz tlenem Badania laboratoryjne i poligonowe z wykorzystaniem mieszanin wybuchowych Badania urządzeń i komponentów stosowanych w obecności mieszanin wybuchowych. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
9 Stanowiska do badania przeniesienia się wybuchu Stanowiska umożliwiają badanie zjawiska przeniesienia się wybuchu z wnętrza badanych urządzeń do otoczenia Badanie osłon ognioszczelnych Badania urządzeń i komponentów stosowanych w obecności mieszanin wybuchowych. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
10 Stanowisko do badania iskrobezpieczeństwa Stanowisko umożliwia badanie urządzeń i obwodów iskrobezpiecznych Badanie zdolności zapalenia mieszanin wybuchowych przez iskry elektryczne i temperaturę Badania urządzeń i komponentów stosowanych w obecności mieszanin wybuchowych. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
11 Stanowisko do badania przerywaczy płomienia Stanowisko umożliwia badanie skuteczności przerywaczy płomienia Badanie zdolności zatrzymania płomienia i wybuchu Badanie przerywaczy płomienia stosowanych w przemyśle. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
12 Stanowisko do badania wykonania przeciwwybuchowego silników spalinowych Stanowisko umożliwia badanie silników spalinowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem Badanie zdolności do pracy silnika w przestrzeni zagrożonej wybuchem Badanie silników spalinowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
13 Zespół stanowisk do badania urządzeń eksplozymetrycznych i detektorów gazów palnych Stanowiska umożliwiają badanie urządzeń eksplozymetrycznych i detektorów gazów palnych Badanie zdolności wykrywania i pomiaru gazów palnych Badanie urządzeń eksplozymetrycznych i detektorów gazów palnych. Badanie metanomierzy. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
14 Zespół stanowisk do pomiaru rezystancji materiałów niemetalowych oraz wielkości gromadzonego ładunku. Stanowiska umożliwiają pomiary rezystancji powierzchniowej, skrośnej i do elementu uziemiającego. Umożliwiają również pomiar ładunku i rejestrację przebiegu rozładowania. Badanie materiałów niemetalowych stwarzających zagrożenie elektrostatyczne Badanie materiałów niemetalowych stwarzających zagrożenie elektrostatyczne w przemyśle. Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
15 Stanowisko do badania mocy i energii optycznej Stanowisko umożliwia pomiary mocy i energii optycznej Pomiary mocy i energii optycznej wypromieniowanej przez źródła. Badanie źródeł promieniowania (nadajniki stosowane do transmisji optycznej informacji). Możliwość wykorzystania we wszystkich branżach przemysłu. Górnictwo, chemia, hutnictwo, budownictwo, energetyka

Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii

nieaktualne dane

nieaktualne dane
 • Ekspertyzy dotyczące:
  • kompleksowej oceny zabezpieczeń przeciwwybuchowych obiektów i instalacji przemysłowych,
  • oceny poprawności doboru urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem,
  • oceny poprawności zastosowania systemów ochronnych,
 • Odbiory wykonanych instalacji w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
 • Wykonywanie ekspertyz powypadkowych, ustalanie przyczyn zaistniałego wybuchu.
 • Ocena zdolności warsztatów remontowych do wykonywania napraw urządzeń przeciwwybuchowych.

+ 48-32-259-2000