Wiedza

WITYRYNA ZAKŁADU PRZENIESIONA NA GIGCERT.COM

 

PREZENTACJE

Projektowanie i dobór instalacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - wymagania prawne i normalizacyjne (seminarium 2015)

Poland: Ex safety since 90 years

Schemat certyfikacji IECEx już w Polsce

Dzień otwarty KDB Ex

Warsztaty Exi - 2013

About KD "BARBARA" - Ex scope

 

ARTYKUŁY

Wyładowania elektrostatyczne, jako efektywne źródło zapłonu w atmosferach potencjalnie wybuchowych
Krzysztof Cybulski, Bronisław Wiechuła

Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem
Gerard Kałuża

Przygotowanie dokumentacji oraz urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym do badań i oceny w celu uzyskania certyfikatu badania typu WE
Gerard Kałuża

Zdolność zapoczątkowania zwarcia łukowego wybuchem metanu w osłonie ognioszczelnej urządzenia grupy I, zasilanego napięciem 3,3k
Gerard Kałuża, Łukasz Surowy

Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe - wciąż nowość czy już codzienność
Michał Górny

Ciśnienie wybuchu we wnętrzu ognioszczelnych silników indukcyjnych w niskich temperaturach
Michał Górny

Wysokonapięciowe silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej
Michał Górny

Elektryzacja nieprzewodzącego materiału niemetalowego przeznaczonego do eksploatacji w atmosferach potencjalnie wybuchowych
Krzysztof Cybulski, Bronisław Wiechuła

Remonty urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
Michał Górny

Propagacja wybuchu przez szczelinę powietrzną silnika ognioszczelnego
Michał Górny

Stopień ochrony IP zapewniany przez obudowy urządzeń przemysłowych
Gerard Kałuża

Badania konstrukcji układu izolacyjnego stojana silników wysokonapięciowych budowy wzmocnionej
Łukasz Surowy

Napędy przekształtnikowe silników w wykonaniu przeciwwybuchowym
Michał Górny

Nowa dyrektywa ATEX - 2014/34/UE
Michał Górny

Badanie stopnia ochrony IP
Michał Hirsz

 

KSIĄŻKI

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – wybrane zagadnienia
Praca zbiorowa pod redakcją Michała Górnego

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – wybrane zagadnienia Część 2
Praca zbiorowa pod redakcją Michała Górnego

 

+ 48-32-259-2000