Edukacja

Pracownicy KD „BARBARA” prowadzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.

Szczegóły oferowanych kursów i szkoleń na stronie Centrum Szkoleniowo – Informacyjnego GIG.

Ponadto oferowane są szkolenia indywidualne – dopasowane do potrzeb zamawiającego.

 

 

Pracownicy KD „BARBARA” prowadzą studia podyplomowe „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” – szczegóły na stronie Centrum Szkoleniowo – Informacyjnego GIG.

+ 48-32-259-2000