Wydarzenia

WITYRYNA ZAKŁADU PRZENIESIONA NA GIGCERT.COM

 

Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego organizuje w cyklu dwurocznym
Sympozjum naukowo – techniczne „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
EpsilonX

www.EpsilonX.eu

EpsilonX 2015 – sprawozdanie

EpsilonX 2013 – sprawozdanie

 

Dyrektywa 2014/34/UE – nowa dyrektywa ATEX.
Warsztaty dla przemysłu

Warszawa, 26 listopada 2015

 

W dniu 26 listopada 2015 r. w Warszawie odbyły się warsztaty dla przemysłu dotyczące dyrektywy 2014/34/UE (nowa dyrektywa ATEX), organizowane przez Departament Bezpieczeństwa Gospodarczego Ministerstwa Gospodarki oraz Główny Instytut Górnictwa (Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego, Kopalnia Doświadczalna „BARBARA”).

Warsztaty ATEX 2015 - sprawozdanie

 

Materiały prezentowane na spotkaniu:

Program spotkania

Historia nowej dyrektywy ATEX

Nowa dyrektywa ATEX

Obowiązki uczestników rynku

Nadzór nad rynkiem urządzeń przeciwwybuchowych

Zakres dyrektywy ATEX i urządzenia z pogranicza

Deklaracje zgodności

Przykłady deklaracji zgodności

 

 

+ 48-32-259-2000