Galeria

Stanowisko do pomiaru rezystancji materiałów niemetalowych
Komora do badania osłon ognioszczelnych 2m3
Komora do badania osłon ognioszczelnych 16m3
Komora bezprzeciągowa
Generator mieszanin wybuchowych gazów i par cieczy palnych
KD-4 - Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego
KD-4 - Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego
KD-4 - Zakład Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego
Stanowisko do badania urządzeń w temperaturach ujemnych do -450C
Czterokanałowy system pomiaru i rejestracji ciśnienia wybuchu gazów i par cieczy palnych

+ 48-32-259-2000