Pracownicy

Nazwisko Imię Stopień naukowy Telefon Telefon komórkowy Email Właściwa jednostka organizacyjna
Dubiński Józef prof. dr hab. inż. 32 259 22 22 jdubinski@gig.eu
Duda Adam dr inż. 32 259 24 16 aduda@gig.eu
Dudzińska Agnieszka dr 32 259 21 27 adudzinska@gig.eu
Dulewski Mateusz mgr 32 259 27 75 mdulewski@gig.eu
Duma Ewa mgr 32 259 26 12 eduma@gig.eu
Durłak Joanna mgr 32 259 23 65 jdurlak@gig.eu
Dyduch Zdzisław dr hab. 32 3246 531 zdyduch@gig.eu
Ferenc Andrzej mgr 32 259 27 60 aferenc@gig.eu
Filipek-Marzec Magdalena mgr 32 259 24 21 mfilipek@gig.eu
Fojt Ireneusz 32 259 21 50 ifojt@gig.eu

+ 48-32-259-2000