LIFE-IP COALA

IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation

KIEROWNIK PROJEKTU W GIG:
dr inż. Mariusz Kruczek

LIDER:
Moravian-Silesian region (MSR)

PARTNERZY:
Czech Ministry of Environment, Moravian-Silesian Investment and Development
Moravian-Silesian Innovation Centre
Moravian-Silesian Center of Energy
Karviná
Havířov
Orlová
Partnership Foundation
DIAMO
VSB-Technical University of Ostrava
Województwo Śląskie
Główny Instytut Górnictwa, Poland (GIG)

OPIS I CEL PROJEKTU:
Realizacja projektu ma na celu opracowanie skoordynowanego systemu adaptacji do zmian klimatycznych zarówno na poziomie administracji publicznej, jak i na poziomie ważnych interesariuszy, grup interesów i innych podmiotów, w tym społeczeństwa. Wypracowane metodyki, procedury i zebrane przykłady dobrych praktyk regionów biorących udział w projekcie przełożą się na efektywny i skuteczny proces adaptacji do zmian klimatu. Projekt oraz jego akcje pilotowe będzie skupiał się na terenach pogórniczych  i ich krajobrazie. Zespół GIG poza pracami doradczymi będzie realizował prace pilotażowe polegające na wyborze i przetestowaniu technologii prowadzącej do zainicjowaniu funkcji usług ekosystemowych na wybranym terenie pogórniczym należącym do SRK.

 

+ 48-32-259-2000