LINDANET

Europejska sieć współpracy regionów na rzecz redukcji zanieczyszczenia lindanem

Europejska sieć współpracy regionów na rzecz redukcji zanieczyszczenia lindanem (European Network of Lindane waste affected regions working together towards a greener environment)

Nazwa Programu 
Program Interreg Europe

Nr projektu
PGI 05799

Lider projektu
Gobierno de Aragón (Rząd Aragonii) - Hiszpania

Kierownik projektu w GIG

Zakład Ochrony Wód
dr inż. Grzegorz Gzyl
e-mail: ggzyl@gig.eu
tel. 32 259 24 55

Okres realizacji
01.08.2019 - 31.01.2022 (faza I)
01.02.2022 - 31.01.2023 (faza II)

Partnerzy projektu
W projekcie uczestniczy 6 partnerów reprezentujących 5 państw: Hiszpania, Niemcy, Republika Czeska, Polska, Włochy. Rząd Aragonii jest koordynatorem całości projektu. Główny Instytut Górnictwa uczestniczy w projekcie przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Instytucjami zaangażowanymi w projekcie są:

1-LP    Gobierno de Aragón (Rząd Aragonii) - Hiszpania

2-PP    Xunta de Galicia - Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático (Rząd Galicji - Dyrekcja Generalna ds. Jakości Środowiska i Zmian Klimatu - Hiszpania)

3-PP    Regionální rozvojová agentura jižních Čech - RERA a.s. (Agencja Rozwoju Regionalnego Czech Południowych - RERA a.s. – Republika Czeska

4-PP    Land Sachsen-Anhalt (Saksonia- Anhalt – Niemcy)

5-PP    Główny Instytut Górnictwa (Polska)

6-PP    Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (Eksperymentalny Instytut Zooprofilaktyczny Lacjum i Toskanii M. Aleandri – Włochy)
 

Opis projektu
LINDANET to projekt, który ma na celu połączenie wysiłków regionów europejskich dotkniętych zanieczyszczeniem HCH (Lindan). Tematem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez wpływ na polityki w miejscach zanieczyszczonych HCH

Główne cele projektu obejmują:

  • Utworzenie sieci regionów europejskich na rzecz redukcji zanieczyszczenia pochodzącego z produkcji lindanu (HCH i in.)
  • Opracowanie mapy drogowej (planu działania) skoncentrowanego na rozwiązaniu problemu w każdym regionie
  • Wymiana doświadczeń i wiedzy, które przyczyniają się do rozwiązania problemu zanieczyszczenia pochodzącego z odpadów po produkcji lindanu (HCH)
  • Zaangażowanie grup interesariuszy (podmioty lokalne, stowarzyszenia przedsiębiorstw, ekologów, stowarzyszeń obywatelskich, organizacji pozarządowych…) w wymianę wiedzy i wspólne rozwiązanie problemu
  • Wniesienie wkładu do Platformy uczenia się polityki programu Interreg Europe
  • Podnoszenie świadomości publicznej na temat zanieczyszczenia izomerami HCH oraz innych problemów związanych z zanieczyszczeniem Trwałymi Związkami Organicznymi (TZO) w tym pestycydami wycofanymi z obiegu

Projekt LINDANET wychodzi naprzeciw problemom trwałych zanieczyszczeń organicznych, których stopień i skala nie zostały jeszcze do końca precyzyjnie zbadane. Projekt wpływa na wzrost zainteresowania i zaangażowania władz publicznych i mieszkańców oraz zaangażowania lokalnych interesariuszy w rozwiązanie problemu, a w wymiarze informacyjnym ma przyczynić się do zapewnienia społecznego dialogu i rozpowszechnienia wiedzy.

Strona internetowa projektu
https://www.interregeurope.eu/lindanet/

+ 48-32-259-2000