HETMAN

Healthy society-towards optimal management of wind turbines’ noise

 

 

Tytuł projektu:
Healthy society-towards optimal management of wind turbines’ noise.

Nr projektu:
NOR/POLNOR/Hetman/0073/2019-00

Termin realizacji projektu:
01.04.2021 r. - 01.04.2024 r.

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Anna Preis
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
e-mail: apraton@amu.edu.pl
telefon: 618 295 119

Kierownik projektu w GIG:
dr hab. Janusz Kompała
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Akustyki, Elektroniki i Rozwiązań IT (BR)
e-mail: jkompala@gig.eu
telefon: 32/259 22 34

Opis projektu:

Szybki wzrost liczby farm wiatrowych zlokalizowanych na całym świecie związany jest z niskim oddziaływaniem tego rodzaju produkcji energii na środowisko. Jednym z głównych niekorzystnych skutków takich inwestycji jest uciążliwość akustyczna. Odgłosy emitowane przez turbiny wiatrowe różnią się od typowego hałasu przemysłowego – mają inną charakterystykę czasowo-częstotliwościową. Tym samym wystandaryzowane procedury monitorowania i kontroli hałasu nie są odpowiednie dla potrzeb oceny hałasu, którego źródłem są turbiny wiatrowe. Brakuje regulacji prawnych, a ludzie mieszkający w pobliżu turbin wiatrowych narzekają na dokuczliwość, której źródłem są pracujące turbiny. W Polsce – jak również w wielu innych krajach – te same wskaźniki oceny hałasu i ich wartości graniczne stosuje się do monitorowania hałasu zarówno przemysłowego, jak i pochodzącego z turbin wiatrowych. W konsekwencji niezadowolenie społeczne doprowadziło do zmiany polskiego prawa w zakresie ewentualnej lokalizacji nowych farm wiatrowych. Praktycznie zmiana ta zatrzymała rozwój tego rynku w Polsce.
Głównym celem projektu jest stworzenie podstaw, metod i narzędzi do rzetelnego oceniania, kontrolowania i zarządzania hałasem turbin wiatrowych z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju.
Farmy wiatrowe są specyficznym rodzajem źródła hałasu, który oddziałuje na duże obszary – w przeciwieństwie do „typowych” źródeł przemysłowych. Zasadne wydaje się zatem nie tylko określenie specyfiki hałasu od turbin wiatrowych, ale także określenie procedur jego pomiaru, obliczania i oceny z uwzględnieniem charakteru źródła. W literaturze można znaleźć różne cechy tego rodzaju hałasu, w tym modulację amplitudy (AM), modulację częstotliwości (FM), duży obszar oddziaływania (wpływ wysokości turbin) oraz trudne warunki monitorowania hałasu – pomiary pracujących turbin wykonuje się przy dużych prędkościach wiatru, co jest ogólnie (w „normalnej” sytuacji) jedną z przyczyn braku prowadzenia monitoringu hałasu ze względu na zakłócenia akustyczne (dźwięk wiejącego wiatru). Ponieważ wpływ różnych składowych hałasu turbin wiatrowych jest wciąż przedmiotem dyskusji, istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań.

Słowa kluczowe:
hałas, turbiny wiatrowe, percepcja dokuczliwości hałasu, wytyczne dotyczące hałasu, skutki zdrowotne

Konsorcjum:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Lider konsorcjum,
  • Akustix Sp. z o.o. – konsorcjant,
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – konsorcjant,
  • SINTEF (Norwegia) - konsorcjant,
  • Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie – konsorcjant,
  • Główny Instytut Górnictwa – konsorcjant,
  • Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi – konsorcjant
  • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – konsorcjant

Budżet:
Wartość projektu: 4 799 511,25 PLN
Dofinansowanie: 4 508 275,00 PLN
Healthy society-towards optimal management of wind turbines’ noise korzysta z dofinansowania o wartości 3,8 mln PLN otrzymanego od Norwegii.

Kwoty przyznane umową dla poszczególnych członków konsorcjum:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 847 137,50 PLN (dofinansowanie 100%),
Akustix Sp. z o.o. – 1 082 100,00 PLN (w tym dofinansowanie 865 680,00 PLN),
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 434 362,50 PLN (dofinansowanie 100%),
SINTEF (Norwegia)  – 947 125,00 PLN (dofinansowanie 100%),
Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie – 328 761,25 PLN (dofinansowanie 100%),
Główny Instytut Górnictwa – 489 837,50 PLN (dofinansowanie 100%),
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi – 267 106,25 PLN (dofinansowanie 100%),
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – 374 081,25 PLN (w tym dofinansowanie 299 265,00 PLN).

Projekt współfinansowany z funduszu norweskiego w ramach programu „Badania Stosowane”.
Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju POLNOR 2019.

Informacje źródłowe  na temat konkursu można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/polnor-2019-call
Powiązane linki: data eeagrants.org, www.norwaygrants.org, data eeagrants.pl, www.norwaygrants.pl
Fundusze norweskie.  Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

+ 48-32-259-2000