HyCon

Bezpośrednia hydrotermalna katalityczna konwersja biomasy oraz węgli brunatnych do paliw ciekłych i chemikaliów

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under grant agreement No 899471

 

Koordynator projektu:
Główny Instytut Górnictwa

Kierownik projektu w GIG:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

Okres realizacji projektu:
01.09.2020 - 31.08.2023

+ 48-32-259-2000