HyCon

Bezpośrednia hydrotermalna katalityczna konwersja biomasy oraz węgli brunatnych do paliw ciekłych i chemikaliów

This project has received funding from the Research Fund for Coal and Steel under grant agreement No 899471

 

Koordynator projektu:
Główny Instytut Górnictwa

Kierownik projektu w GIG:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stańczyk

Okres realizacji projektu:
01.09.2020 - 31.08.2023

Strona internetowa projektu:
hycon.gig.eu

 

Celem tego projektu jest opracowanie podstaw dla przemysłowego procesu hydrotermalnego upłynniania  (HTL) nisko gatunkowego i bardzo wilgotnego europejskiego węgla brunatnego i surowców biomasowych w warunkach podkrytycznych i nadkrytycznych do produkcji paliw płynnych i chemikaliów.
W projekcie zaplanowano intensywny program eksperymentalny obejmujący doświadczenia z zakresu okresowego i ciągłego katalitycznego upłynniania HTL w atmosferze obojętnej i reaktywnej oraz z zakresu ulepszaniu produktów ciekłych w celu podniesienia gotowości technologicznej TRL z obecnego poziomu 2 do 5.

Instytucje finansujące:
UE:

Komisja Europejska (KE)- Fundusz Badawczy dla Węgla i Stali, nr Porozumienia Grantowego: 899471 — HyCon — RFCS-2019, z dnia: 28.05.2020 r.
Polska:
Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN), nr umowy: 5157/FBWiS/2020/2021/2 z dnia: 23.06.2021 r.

+ 48-32-259-2000